May 10, 2021 - ، ساعت 00:55


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

58801

46614

5051

5115

6870

574

11437

139408

27574

38702

5408

109233

34602

30645

2987

5098

572

11539

2879

34

33015

11201

111703

31727

49556

2132

27

35672

8063

9359

6530

135170

10213

37816

59240

51086

9848

12250

2940

542

16579

24719

87885

3687

12021

 تعداد اخبار: 1 خبر
تصاویر گالری عکس: 37 عکس
بازدید امروز: 10
بازدید دیروز: 187
کل بازدیدکنندگان: 1727138

قوانین و مقررات

مستندات قانونی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

  ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهادکشاورزی موظف