May 9, 2021 - ، ساعت 23:57


رضا سلیمینرخ ارز مرجع از بانک مرکزی

42000

58801

46614

5051

5115

6870

574

11437

139408

27574

38702

5408

109233

34602

30645

2987

5098

572

11539

2879

34

33015

11201

111703

31727

49556

2132

27

35672

8063

9359

6530

135170

10213

37816

59240

51086

9848

12250

2940

542

16579

24719

87885

3687

12021

 تعداد اخبار: 1 خبر
تصاویر گالری عکس: 37 عکس
بازدید امروز: 186
بازدید دیروز: 105
کل بازدیدکنندگان: 1727127

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت بررسی پذیرش کارگزاران برای فعالیت درسامانه بازار محصولات کشاورزی استان هرمزگان


الف ) برای تشکلهای عضو صندوق :

-درخواست  عضویت با ذکر نوع فعالیت  خریدار / فروشنده

-اساسنامه شرکت

-آگهی تاسیس شرکت

-آگهی آخرین تغییرات

- روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات

- تصویر شناسنامه وکارت ملی (برای افراد دارای حق امضاء )

-معرفی شماره حساب مهرگستر

-سوابق فعالیت 

- فیش واریزی به مبلغ  5.000.000 ریال به شماره حساب مهر گستر 551892785 به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان یا یک فقره چک بانکی به همین مبلغ به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان


ب ) سایر شرکتها و افراد حقیقی :

-درخواست  عضویت واخذ کد کارگزاری با ذکر نوع فعالیت  خرید / فروش

- تصویر شناسنامه  وکارت ملی متقاضی

-افتتاح حساب مهرگستر

- فیش واریزی به مبلغ  10.000.000 ریال به شماره حساب مهر گستر 551892785 به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان یا یک فقره چک بانکی به همین مبلغ به نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان

-سوابق فعالیت : 1-نوع فعالیت 2-مدت زمان فعالیت 3-میزان تحصیلات 4-غیرو ....

 


شماره عضویت:
کلمه عبور:

نظر شما در مورد طراحی وب سایت چیست؟